.

Rekonstrukce mateřské školy Veřovice

Předškoláci mají v obci lepší prostory

Název projektu: Rekonstrukce mateřské školy Veřovice
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/4.1.00/04.01050
Veřovická mateřská školka získala díky rekonstrukci nový prostor

Naše obec za pomoci finanční podpory programu ROP NUTS II Moravskoslezsko provedla dlouho očekávanou rekonstrukci obecní Mateřské školky. Rekonstrukce byla již nezbytná a podle vyjádření obecní veřejnosti i zastupitelů byla označena za nutnou. Budova již nevyhovovala provozním a hygienickým požadavkům. Díky rekonstrukci vzniklo 6 nových míst a celková kapacita Mateřské školky byla navýšena na 56 žáků. Vznikla nová víceúčelová herna pro děti a byl zajištěn provoz dvou nových zájmových kroužků (Angličtina hrou a Pohybově-taneční kroužek).

Budova školy vznikla v roce 1972 a je spjata s tradicí naší obce. Nedostatky budovy, které zapříčinily havarijní stav budovy, byly především: vlhkostí zničené parapetní zdivo, trhliny ve skeletu, popraskání a zvlněné podlahy, narušená hydroizolace, koroze, špatný stav oken apod., zapříčinily rychlé jednání v obci. Zkvalitnění a modernizace výuky v mateřské školce byl jeden z hlavních kroků pro komplexní rozvoj naší obce a chceme v těchto aktivitách pokračovat i nadále. Chceme zkvalitnit život všech obyvatel v naší obci a zlepšit kvalitu životních podmínek pro budoucí generace.

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání byla realizována ve velikosti 530,77 m2 a plocha nově vzniklých vybudovaných objektů je 110,49 m2.

Žadatelem projektu, jeho realizátorem a taktéž investorem (z pohledu dofinancování projektových výdajů) je obec Veřovice. Na vrub obecního rozpočtu jde 15 % z celkové částky uznatelných výdajů, zbylých 85 % z celkového plánovaného rozpočtu způsobilých výdajů bude financováno pomocí strukturálních fondů EU.

Blízké akce

Sportovní ples ve stylu Black & White

Dne 16.02.2019

Místo: KD od 19,00 hodin

Novinky na webu

 • Přidány soubory č. 11-2019.pdf do sekce Ostatní oznámení
  Dne 12.02.2019
 • Přidána nová akce
  Dne 07.02.2019
 • Přidány soubory ÚNOR 2019.pdf do sekce Zpravodaj
  Dne 05.02.2019
 • Upravena sekce Aktuality
  Dne 04.02.2019
 • Upravena sekce Aktuality
  Dne 31.01.2019

Nově přidané fotografie

Oficiální internetová prezentace obce Veřovice, Vytvořil Webtechgroup.cz | Prohlášení o přístupnosti