.

POPLATKY v roce 2018

Poplatek za psa 120 Kč splatnost 31.3.2018.
Poplatek za odpad 420 Kč splatnost 30.6.2018.

Poplatek za psa 120,- Kč za jednoho psa

- splatnost poplatku do 31.3.2018 - v hotovosti v pokladně Obecního úřadu 
ve Veřovicích v úředních dnech nebo převodem na účet u ČS a.s., pobočka Frenštát p.R. č.ú. 1760025379/0800, variabilní symbol 1341000 + číslo popisné, nebo rodné číslo.

Tiskopis k přihlášení psa (*.pdf)
Tiskopis k odhlášení psa (*.pdf)
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psa (*.pdf)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 420,- Kč platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt:
- v případě, že platí za všechny poplatníky trvale hlášené na daném čísle popisném je variabilní symbol platby = 1340000 + číslo popisné (např. 1340000563)
- v případě, že platí pouze za 1 poplatníka je variabilní symbol platby = rodné číslo poplatníka

b) fyzická osoba vlastnící v obci stavbu určenou k individuální rekreaci:
variabilní symbol platby = 1340001 + číslo evidenční (např. 1340001018)

c) fyzická osoba vlastnící v obci byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:
variabilní symbol platby = 1340000 + číslo popisné (např. 1340000563)

- splatnost poplatku do 30.6.2018
- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu ve Veřovicích v úředních dnech
- - převodem na účet u ČS a.s., pobočka Frenštát p.R., č.ú. 1760025379/0800 - variabilní symboly viz výše

Odpady - vznik/zánik poplatkové povinnosti (*.pdf)
Odpady - ohlašovací povinnost společného zástupce (*.pdf)
Odpady - žádost o vrácení přeplatku (*.pdf)

Poplatek za vodu:

- 1 m3 cena 42,64 Kč

Poplatek za pronájem hrobového místa na místním hřbitově:

- nájem hrobového místa 5,- Kč / 1 m2 / 1 rok
- služby spojené s nájmem 20,- Kč / 1m2 / 1 rok

Poplatek za ověření podpisu:

30,- Kč

Poplatek za ověření fotokopie:

1 strana 30,- Kč

Poplatek za vydání druhopisu rodného listu, úmrtního listu, oddacího listu:

100,- Kč

Poplatek za ztracený, odcizený nebo poškozený občanský průkaz:

100,- Kč

Poplatek za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR:

100,- Kč

Poplatek za ohlášení změny trvalého pobytu:

50,- Kč

Poplatek za výpis z informačního systému:

50,- Kč

Poplatek za výpis z rejstříku trestů:

100,- Kč

Poplatek za výpis z katastru nemovitostí:

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Poplatek za výpis z obchodního rejstříku:

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Poplatek za výpis z živnostenského rejstříku:

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Poplatek za výpis z bodového systému řidičů:

1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč

Poplatek za užívání veřejného prostranství ke skládkování činí:

2,- Kč / 1m2 / den

Poplatek za černobílé kopírování:

1 strana A4 - 2 Kč, oboustranně 3 Kč 
1 strana A3 - 4 Kč, oboustranně 6 Kč

Poplatek za hlášení v místním rozhlase:

1 relace 50,- Kč

Poplatek za zveřejnění reklamy či inzerce ve zpravodaji obce:

1 strana 400,- Kč, 1/2 strany 200,- Kč, nejméně 100,- Kč

Blízké akce

ADVENTNÍ KONCERT - POZVÁNKA

Dne 19.12.2018

Místo: Kulturní dům Veřovice od 17,30 hodin

Novinky na webu

 • Upravena sekce Aktuality
  Dne 17.12.2018
 • Přidána nová akce
  Dne 17.12.2018
 • Přidány soubory č. 120-2018.pdf do sekce Ostatní oznámení
  Dne 13.12.2018
 • Přidány soubory č. 120-2018.pdf do sekce Usnesení ZO
  Dne 13.12.2018
 • Přidány soubory č. 125-2018.pdf do sekce Ostatní oznámení
  Dne 12.12.2018

Nově přidané fotografie

Oficiální internetová prezentace obce Veřovice, Vytvořil Webtechgroup.cz | Prohlášení o přístupnosti